Süt sağım makinelerimizi yakından tanıyalım – Bölüm 2

Enka süt sağım makineleri pek çok parçadan oluşan sağım ekipmanı ile donatılır. Bu malzemeler sağım makinesinin düzenli, uzun süreli ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan önemli bileşenleridir. Elektrik motoru ile kombine şekilde çalışan vakum pompası; sütün sağılan hayvandan makinenin içine akmasını sağlarken bu akış; süt sağım makinesinin üstüne donatılmış olan sağım ekipmanları sayesinde olur.

Süt sağım makinesinin modeline ve  sağımı yapılacak olan hayvanın cinsine göre farklılık göstermekle birlikte, bu makinelerin üzerinde standart olarak sunulan ekipmanlar arasında memelik, memelik kılıfı, süt ve vakum hortumları ile sağım pençesini içeren süt sağım demedi, sağım işini yöneten pulsatör, sağılan sütü sağım pençesinden güğüme aktaran şeffaf süt hortumu ve en nihayetinde sütün içinde toplandığı güğüm vardır.

Memelik ve memelik kılıfı nedir, ne işe yarar?

Kauçuk ya da silikon malzemeden üretilmiş olan memelikler, sağılmak istenilen hayvanın memelerine takılarak süt sağım makinesinin vakum pompası vasıtasıyla üretilen vakumun, pulsatörün kontrolü ile sağdığı sütü pençeye aktaran malzemedir. İnek, koyun ve keçi için farklı boy ve ebatlarda olan bu ürünler; farklı sağım demetleriyle, farklı memelik kılıflarıyla hayvan memelerine uyumlu şekilde üretilmiş çeşitler Enka tarafından sunulmaktadır.

İnek, koyun ya da keçi için özel olarak üretilmiş memelikler, sipariş tipine göre özelleştirilebilen farklı memelik kılıflarının içine takılarak memeliğin memede sabit durması ve sağım esnasında akan sütün doğrudan sağım pençesine gitmesi sağlanır. Memelik kılıfları farklı ağız açıklığı ve çaplarda sunuluyor olmakla birlikte, plastik olan modeller siyah, mavi ve kırmızı ve yeşil gibi farklı renklerde tedarik edilebilir. Bunun yanında paslanmaz malzemeden üretilen farklı tipteki memelik kılıfları da tam ya da yarım model olarak teslim edilmektedir. Memelik kılıfının kullanılma amacı, vakum pompası tarafından üretilen ve pulsatör tarafından kontrol edilen vakumun, memeliği sıkıştırıp bırakması ve tıpkı bir insanın eliyle sağım yapmasında olduğu gibi memelerde sağım dinamiğinin oluşmasını sağlamaktır.

Sağım pençesi ve sağımdaki önemli

Süt sağmanın belki de en önemli işlerinden bir tanesini süt sağım pençesi yapar. Memeliklerin ince olan çıkış uçları sağım pençesinin dört çıkışına takılır ve bu şekilde sağım demedi yapılmış olur. 

Süt sağım pençeleri Enka Tarım tarafından farklı kapasitelerde üretilmiş özel ürünlerdir, bu modeller arasında 160, 200, 250 ve 340 ccm gibi farklı modeller olmakla birlikte doğrudan güğüme sağmak isteyen sağımcılar için 240 ccm kapasiteli Pulsmatik isminde bir pençe modeli de vardır. (Bu ürün pulsatör ve pençenin işlevini aynı anda yerine getirmektedir.)

Bu ürünlerin dört çıkışına takılan memeliklerin yanında, pençe ile bütünleşik olarak sunulan hava dağıtıcı parçaya da, vakum pompasından gelen ve memelik kılıflarına giden kauçuk vakum hortumları takılır. Böylece vakum hortumu ve süt hortumu tek bir parça üzerinden hareket ettirmeye uygun şekilde birleştirilmiş olur.

Tüm Ar&Ge faaliyetleri ve üretimi Enka Tarım tarafından yapılan süt sağım pençelerinin üst kısmı, gıda ile temasa uygun olan polikarbonattan üretilmiştir.

Enka Tarım tarafından üretilmiş ve satın almış olduğunuz tüm süt sağım pençeleri ile bu pençelerin yedek parçaları, yılın her döneminde stoklu olarak yine Enka Tarım İzmir/Menderes fabrika adresinden, İzmir/Gıda Çarşısı satış ofisinden ve online satış kanallarımızdan tedarik edilebilir. İhtiyacınız olan tüm sağım pençeleri ve bu pençelerin yedek parçaları için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Süt sağım makinesinin “can” ve “kan” damarları: Süt ve vakum hortumu

Hayvanın memesinden vakum pompası tarafından üretilmiş ve pulsatör tarafından kontrol edilmiş olan vakumla sağılan süt, memeliklerden geçerek süt sağım pençesine gelir ve buradan da şeffaf pvc süt hortumu vasıtasıyla süt güğümünün içine boşalır.

Gıda ile temasa uygun esnek bir pvc malzemeden üretilmiş olan bu süt hortumunun içi 14  dışı ise 24 mm çapındadır ve hortumun et kalınlığı 5 mm’dir. Bu hortumdan her bir sağım demedi için bir tane vardır. Makinelerde standart olarak 2,25 mt süt ve vakum hortumu kullanılmaktadır.

Sütün akışını sağlayan bu hortumu süt sağım makinesinin “kan” damarı olarak tanımlayabiliriz. Süt bu hortumların içinden akarak güğümün içinde toplanır.

Süt hortumu ile birlikte, memelik kılıflarından çıkan ve süt sağım demedinin altındaki hava dağıtıcı parça vasıtasıyla süt sağım işinin “beyni” olarak iş gören pulsatöre giden hortumlar vardır, bunlar da vakum hortumudur ve bunlar da süt sağım makinesinin “can” damarları olarak düşünülebilir. Bu hortumun iç çapı 7 mm dış çapı ise 14 mm’dir ve hortumun et kalınlığı 3.5 mm’dir. Bu hortumlara süt değmez, doğrudan vakum pompasından gelen vakum geçer.

İşin beyni: Pulsatör

Elektrik motorundan güç alan vakum pompasının ürettiği vakum düzenlidir, yani herhangi bir dalgalanmaya ya da kesintiye uğramadan yüksek bir yerden dökülen şelale gibi dümdüzdür. Üretilen bu vakumdan faydalanmak için vakumun, hayvanın memesini sıkma bırakma hareketi yapmasını sağlanması gerekir. Bu da yine Ar&Ge çalışmaları Enka Tarım tarafından gerçekleştirilmiş olan özel bir ürün olan pulsatör tarafından gerçekleştirilir.

İnek, koyun ve keçi için özel olarak programlanan Enka Mekanik Pulsatör, vakum pompasından gelen vakumun hayvanın memesini sıkıp bırakan hareketi yapmasını sağlar. İçindeki özel mekanizma sayesinde belirli aralıklarla hayvanın memesini sıkıp bırakır.

Bu ürünün iki ve dört çıkışlı modelleri olmakla birlikte paslanmaz çelik ya da plastik kapaklı olmak üzere iki farklı seçeneği vardır. Siparişinize bağlı olarak pulsatörünüz siyah, gri, kırmızı, mavi, turuncu, yeşil ya da sarı renkte teslim edilebilir.

Sütün geçici güvenli limanı: Güğüm

Hayvandan sağılan ve güvenli şekilde sağım pençesinden ve hortumlardan geçen süt, son durak olarak süt sağım makinesinin marka ve modeline bağlı olarak değişiklik gösteren, 20 ile 40 lt arasındaki kapasitelerde sunulan alüminyum, paslanmaz çelik ya da şeffaf süt güğümlerine dolar.

Süt güğümlerinin üst tarafı, sütün hayvanın memesinden çıktıktan sonra tanka aktarılana kadar hiçbir şekilde havayla temas etmemesi için sağlam bir polikarbon kapakla kapatılmıştır ve bu polikarbon kapağın bir açıklığına sağım demedinden gelen süt hortumu takılıyken diğer ucunda vakum pompasından gelen bir hortum takılıdır. Bu vakum hortumu güğümün içinde vakum oluşturarak sütün hortumun içinden geçerek güğümün içine dolmasını sağlar.

Polikarbon malzemeden üretilmiş olan güğüm kapakları, süt sağım makinesinin marka ve modeline bağlı olarak değişiklik gösterir. Eğer süt sağım makinesi tek sağımlıysa bir, çift sağımlı ise iki adet süt hortumu girişi bulunur. Ayrıca ekstra bir önlem olarak 30 litre güğümlerin kullanıldığı tek sağım makinelerde süt güğümünün kulbunun polikarbon kapak üzerine baskı yaparak güğüm kapağının açılmasını önleyen bir kilit mekanizmalı seçeneği de sunulmaktadır.

Similar Posts