Yedek gaz kartuşu, GasBuddex boynuz yakma aletiyle uyumlu