Ø210 – 217 mm polikarbon güğüm kapağı seti

40 lt güğümlü süt sağım makinelerinde standart olarak kullanılır.