Ø 210 – 217 mm güğümler için polikarbon güğüm kapağı contası

18601 kodlu polikarbon güğüm kapağı ile uyumludur. 18600 kodlu setin içinde yer alır.