Ø 210-217 mm güğümler için polikarbon güğüm kapağı

  • Ø 210 – 217mm
  • Polikarbonat
  • 3 çıkışlı
  • 40 – 50 lt güğümler için