18.5 mm yedek uç, gazlı boynuz yakma aleti için

  • 18.5 mm
  • 42020 Portasol 3 gazlı boynuz yakma aletinin yedek ucu.