2.5 lt valfli buzağı biberonu, ATOR tipi

5000 ve üzeri siparişlerd biberonların üzerine istenilen marka basılabilir.