Keçi için leon pençeli, kauçuk memelikli, üniversal otomatlı sağım demedi