Keçi için leon pençeli, kauçuk memelikli, MG Milker otomatlı sağım demedi