Bobin sekmanı, 240 ccm pulsmatik inek pençesi için