35 lt yandan saplı, boyunlu, paslanmaz çelik süt güğümü, 217 mm