300 mm alüminyum alt çember, güğümler için

  • Alüminyum
  • Ø 300 mm