19 mil yaylı keçe, süt aktarma pompası için

24399 ve 24400 1.1 kW süt aktarma pompasının parçasıdır.