Çiftlikleri doğru şekilde havalandırmak neden önemlidir ve bunu nasıl sağlarsınız?

Havalandırma, ortamda artan sıcaklığı ve nemi kontrol etmek, damın çeşitli katmanlarında biriken amonyak gibi zararlı gazları uzaklaştırmak için gereklidir. İyi bir havalandırma sistemi, ister yeni kurulan bir damda olsun isterse hali hazarda inşa edilmiş olan yapılarda olsun; konstrüksiyonda vazgeçilmez bir bileşeni olarak düşünülmelidir ve damın içindeki havayı kontrol etmek için en temel, en az maliyetli ve en kolay çevresel kontrol mekanizmasıdır.

Düzgün tasarlanmış ve monte edilmiş fanlar, çiftlik girişleri ve kontrol noktaları, damdaki enerji kayıplarını en aza indirir, sıcaklıktan kaynaklanan stresi azaltarak düvelerle buzağıların büyümesini ve konforunu iyileştirerek günlük yaşamları için iyi bir besi ortamı sağlar. Özellikle buzağıların sağlıklı bir şekilde büyümesi için, tutuldukları yerlerin sıcaklığını sabit tutmak önemlidir.

Yararlı havalandırma uygulamaları kokunun neden olduğu kötü etkileri de azaltabilir. Damda ısının, yoğuşmanın, zararlı gazların ve temiz havanın doğru şekilde dağıtılması, verimli büyümede kilit rol üstlenir. Hangi tür yetiştiricilik yapıyor olursanız olun, kararından fazla nem bakteriyel enfeksiyonların gelişmesi için uygun koşulların oluşmasını sağlar. İyi tasarlanmış, mekanik olarak havalandırılan damlar hava akışı yaptırılarak doğal olarak havalandırılan damlara göre daha fazla çevresel kontrol sağlar. İçinde fan çalışmayan yoğun nüfuslu bir dama taze hava girişi olmazsa artan sıcaklık ve tezekten çıkan kirletici gazların seviyesi tehlikeli derecede artar.

İster büyükbaş, ister küçükbaş ister de tavuk yetiştiriciliğinde olsun, hayvanlar topraktaki ve çevredeki nemi yükselten ve zararlı gazların ortaya çıkmasına neden olan tezek ve idrar üretirler. Ayrıca doğal olarak yapılan solunum sonucunda buhar formunda su ve karbondioksit gazı dışarı verilir. Bağıl nemi kontrol etmek ve iç ortamda istenmeyen zararlı gazları uzaklaştırmak için Enka havalandırma fanları iyi bir yardımcıdır.

Bir üreticiyi yaşanabilecek yıkıcı bir kayıptan koruyacak olan ideal sistem, gerektiğinde çalışacak, elektrikli bir çiftlik fanı kümesidir. Bu fanlar şu anda Enka Tarım’dan iki boyda; birisi su püskürtmeli ve bir diğeri de tavana monte olmak üzere olmak üzere dört modelde temin edilebilir. Bunların bir kısmı yalnızca minium hava sirkülasyonu sağlayacak şekilde devamlı olarak çalışırken bazılar da çok sıcakta yada içerideki zararlı gaz miktarının çok arttığı düşünüldüğü durumlarda çalıştırılabilir.

Enka çiftlik fanlarını damda kullanmanız size nasıl fayda sağlar?

  • Karbodioksit ve amonyak gibi gazların mekanik olarak uzaklaştırmak için hava akımı oluşturur.
  • Damda sıcak hava çatıda birikir. Çiftlik fanı sayesinde gelen hava bağıl nem tutulmasını sağlar. Dışarıdan serin hava girdiğinde ısınır ve bağıl nem düşer, böylece  altlıklardaki ve zemindeki nem havalandırma sayesinde dışarı çıkar.
  • Sıcaklık çok arttığında havalandırma fanları damın içini serinletir ve konforu arttırır. Aynı zamanda çok soğuklarda sıcak havanın sirkülasyonu için de kullanılabilir.
  • İyi bir havalandırma yapılmasıyla, damdaki hayvan yoğunluğunu biraz arttırabilirsiniz.
  • Havalandırmada yapılacak iyileştirme, saman kullanımını azaltmaya yardımcı olabilir.

Neden yalnızca doğal havalandırmaya güvenmemelisiniz?

Bu havalandırma mekanizması yalnızca çevresel koşullar ve damın yeri iyiyse işe yarar. Hava akışı devamlı olarak ve kontrollü şekilde sağlanamadığı taktirde damın içindeki düvelerin konfor sorunları ortaya çıkacaktır. Genellikle doğal havalandırmaya güvenilerek inşa edilmiş olan eski binalar yada dam olarak kullanılması düşünülmeyen fakat sonradan dama dönüştürülen binalar yetersiz havalandırma sorunu ile karşılaşmaktadır. Dam, sakin ve az esintili bir günde dahi iyi şekilde havalandırılmalıdır fakat her mevsimde her konumda yeterki hava akımı gözlenmez.

Похожие записи