Şeffaf Y, küçük, koyun ve keçi sağım demedi için, 8,5 mm

Ø 8.5 mm