Şeffaf Y, büyük, koyun ve keçi sağım demedi için, 16 mm

Ø 16 mm