Ø210 mm güğümler için düz polikarbon güğüm kapağı contası

18603 kodlu polikarbon güğüm kapağı ile uyumludur. 18605 kodlu setin içinde yer alır.