Ø180 mm güğümler için düz polikarbon güğüm kapağı contası

  • Kauçuk
  • 18512 kodlu güğüm kapağı ile uyumlu
  • 18514 kodlu setin içinde yer alır.