Ø 210 mm güğümler için düz polikarbon güğüm kapağı

  • Ø 210 – 217mm
  • Polikarbonat
  • Düz
  • 3 çıkışlı
  • 40 – 50 lt güğümler için