Ø 180 mm güğümler için polikarbon güğüm kapağı contası

  • Kauçuk
  • 18501 kodlu güğüm kapağı ile uyumlu
  • 18500 kodlu setin içinde yer alır.