Ø 180 mm güğümler için polikarbon güğüm kapağı

  • Ø 180 mm
  • 2 çıkışlı
  • 30 lt güğümler için
  • Kilitlenebilir
  • Polikarbon