Ø 180 mm güğümler için 3 çıkışlı polikarbon güğüm kapağı

  • Ø 180 mm
  • 3 çıkışlı
  • 30 lt güğümler için
  • Polikarbon