Ø 180 mm güğümler için 3 çıkışlı düz polikarbon güğüm kapağı

  • Ø 180 mm
  • 3 çıkışlı
  • Düz
  • 30 lt güğümler için
  • Polikarbon