Koyun için leon pençeli, silikon memelikli, MG Milker otomatlı sağım demedi