Koyun için leon pençeli, kauçuk memelikli, otomatik otomatlı sağım demedi