Koyun için leon pençeli, kauçuk memelikli, krom dirsekli sağım demedi