Koyun için Cottbus pençeli, kauçuk memelikli, otomatik otomatlı sağım demedi