Koyun için Cottbus pençeli, kauçuk memelikli, MG Milker otomatlı sağım demedi