Kolostrumölçer

Gamoglobülin yoğunluğu ile kolostrum sütünün kalitesini ölçer.