Keçi için ekonomik sağım demedi, kauçuk memelikli, otomatik otomatlı