Kauçuk birleştirme dirseği

  • Kauçuk
  • Ø 28 x 36 mm
  • Uzunluk: 15 x 15 cm