Elektronik kesici pulsatör

sürü yönetim sistemi için, elektronik kartsız