6'lı kuzu ve oğlak emzirme kovası

  • 12 lt
  • 6 emzikli
  • Kuzu için
  • Bölmesiz
  • İstiflenebilir
  • Aside karşı dayanıklı
  • Gıda ile temasa uygun