50 lt yandan saplı, kilitli kapaklı, paslanmaz çelik süt güğümü, 217 mm