340 mm alüminyum alt çember, güğümler için

  • Alüminyum
  • Ø 340 mm