300 mm gri alt çember, güğümler için

  • Plastik
  • Ø 300 mm