24 mil yaylı keçe, süt aktarma pompası için

24500 ve 24600 1.1 kW süt aktarma pompasının parçasıdır.