İnek sağım pençeleri ve bu ürünlerin sağımdaki önemi

Sağım pençeleri, süt endüstrisinin önemli bir parçasıdır. Sağımlık hayvanların – ki bu inek, koyun, keçi hatta deve olabilir,  hızlı ve verimli bir şekilde sağmak için kullanılırlar, hem ineklerin hem de sağımcıların işini kolaylaştırır.

Bu parça, sağım demedinin ana ve önemli bir parçasıdır. Sağım demedi ineğin memesine takılan ve onu sağmak için kullanılan bir cihazdır ve sağım pençesi ise ineklerin meme uçlarına takılan sağım demedinin ucuna takılır. Herhangi bir ağrı veya rahatsızlığa neden olmadan, memeliklerin çevresine sıkıca oturacak şekilde tasarlanmış yumuşak, esnek bir malzemeden üretilmiş memeliklerin içinden geçen süt, bu malzeme üzerinde toplanır.

İnek sağım pençelerinin, sağım işinde önemli olmasının birkaç nedeni vardır. 

Birincisi, ineklerin hızlı ve verimli bir şekilde sütün sağılmasına yardımcı olurlar. Bu önemlidir, çünkü inekler her gün yalnızca kısa bir süre süt üretirler, bu nedenle onları mümkün olduğunca sık sağmak önemlidir.

İkincisi, sağım pençeleri hem ineklerin hem de sağımcıların herhangi bir zarara uğramasını önlemeye yardımcı olur. Pençe, herhangi bir ağrı veya rahatsızlığa neden olmadan  memelerin etrafını sıkıca saran memeliklerin takılı olduğu sağım demedinin altına sorunsuzca oturacak şekilde tasarlanmıştır. İneğin memesinde herhangi bir yaralanma meydana gelmediği için ineklerin meme enfeksiyonu olan mastite yakalanma ihtimali de azalır.  Ayrıca sağımcıların inekler tarafından tekmelenerek veya üzerine basılarak yaralanmasını önlemeye yardımcı olur.

Sağım demetleri, meme uçlarının etrafında bir vakum oluşturarak çalışır. Bu vakum sütü memeden dışarı çeker ve süt memeden doğrudan sağım pençesinin içine akar. Bu vakum sistemi aynı zamanda ineğin memesine çeşitli titreşimler yollayarak ineğin sütünü bırakmasını da teşvik eder.

Satın aldığınız süt sağım makinesi ile birlikte gelen yada değiştirerek yenisini aldığınız süt sağım pençelerinizin bakımını düzenli olarak yaparak malzemelerinizi daha uzun süre kullanabilirsiniz. Bu nedenle pençeleri her kullanımdan sonra temizlemeli, dezenfekte etmelisiniz. Böylece eğer varsa bakteri ve diğer patojenlerin bulaşmasını ve yayılmasını engellersiniz. Değiştirme sıklığı, kullanım miktarına ve pençe tipine bağlı olarak değişir.

A lire également