Balıkkılçığı sağım sistemi

1 – Balıkkılçığı metal konstruksiyon
2 – Ara durak tankı
3 – Aktarma pompası ve filtre
4 – Yıkama küveti
5 – Otomatik yıkama kontrol paneli
6 – Süt soğutma tankı
7 – Vakum pompası
8 – Vakum regülatörü
9 – Vakummetre
10 – Pulsatör
11 – Sağım demedi