Süt taşıma güğümleri

Paslanmaz süt güğümleri

Alüminyum süt güğümleri

20 lt süt güğümleri

25 lt süt güğümleri

30 lt süt güğümleri

35 lt süt güğümleri

40 lt süt güğümleri

50 lt süt güğümleri

180 mm ağızlı süt güğümleri

210 mm ağızlı süt güğümleri

217 mm ağızlı süt güğümleri

Çeşmeli süt güğümleri

Yandan saplı süt güğümleri

Sallama saplı süt güğümleri

Kapaklı süt güğümleri

Kilitli kapaklı süt güğümleri

Kilitsiz kapaklı süt güğümleri

Mantar kapaklı süt güğümleri